Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) ( Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123 ) ( Утексті кодекс - страница 12


N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 )


Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано

стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій

цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -


тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких

алкогольних напоїв чи тютюнових виробів. ( Абзац другий частини

другої статті 164-5 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 )


Незаконне зберігання марок акцизного збору -


тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок

акцизного збору. ( Абзац другий частини третьої статті 164-5 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від

11.06.2009 )


Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість

алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у сто чи більше

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 164-5 згідно із Законом N 323/96-ВР

від 12.07.96, в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від

20.04.2000 )


Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без

державного посвідчення на право

розповсюдження і демонстрування фільмів


Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом

продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -


тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,

продажу або передачі в прокат.


Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після

застосування заходів адміністративного стягнення, -


тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,

продажу або передачі в прокат.


Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування

фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -


тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих

від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.


Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені

повторно протягом року після застосування заходів

адміністративного стягнення, -


тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з

конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,

отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

( Кодекс доповнено статтею 164-6 згідно із Законом N 497/96-ВР

від 14.11.96; в редакції Закону N 998-XIV ( 998-14 ) від

16.07.99 )


Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування

фільмів, передбачених державним посвідченням на

право розповсюдження і демонстрування фільмів


Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов,

передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і

демонстрування фільмів, -


тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,

продажу або передачі в прокат.


Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після

застосування заходів адміністративного стягнення, -


тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до

сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з

конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх

демонстрування, продажу або передачі в прокат.

( Кодекс доповнено статтею 164-7 згідно із Законом N 497/96-ВР

від 14.11.96; в редакції Закону N 998-XIV ( 998-14 ) від

16.07.99 )


Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних

фільмів при використанні національного

екранного часу


Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти

демонстрування національних фільмів при використанні національного

екранного часу -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після

застосування заходів адміністративного стягнення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

( Кодекс доповнено статтею 164-8 згідно із Законом N 497/96-ВР

від 14.11.96; в редакції Закону N 998-XIV ( 998-14 ) від

16.07.99 )


Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примірників

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,

комп'ютерних програм, баз даних


Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не

марковані контрольними марками або марковані контрольними марками,

що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію

цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного

реєстру одержувачів контрольних марок, -


тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,

комп'ютерних програм, баз даних.


Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у

частині першій цієї статті, -


тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,

комп'ютерних програм, баз даних.

( Кодекс доповнено статтею 164-9 згідно із Законом N 1587-III

( 1587-14 ) від 23.03.2000, в редакції Закону N 1098-IV

( 1098-15 ) від 10.07.2003 )


Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює

здійснення операцій з металобрухтом


Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з

металобрухтом, -


тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації.

( Кодекс доповнено статтею 164-10 згідно із Законом N 2114-III

( 2114-14 ) від 16.11.2000 )


( Статтю 164-11 виключено на підставі Закону N 2252-IV

( 2252-15 ) від 16.12.2004 )


Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства


Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що

призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або

необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного

кодексу України ( 2456-17 ) при здійсненні попередньої оплати за

товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також

порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; здійснення

платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних

зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при

включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а

також безпідставна відмова у проведенні платежу органами

Державного казначейства України; порушення вимог Бюджетного

кодексу України ( 2456-17 ) при здійсненні витрат державного

бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності

законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття

рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі

ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з

перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України

( 2456-17 ) чи законом про Державний бюджет України на відповідний

рік; включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з

джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України

( 2456-17 ) чи законом про Державний бюджет України на відповідний

рік; зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного

казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються

установами України, які функціонують за кордоном), а також

акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння

надходжень бюджету; зарахування доходів бюджету до іншого, ніж

визначено Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) чи законом про

Державний бюджет України на відповідний рік, бюджету, в тому числі

внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов'язкових

платежів) та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених

розмірів; здійснення державних (місцевих) запозичень, надання

державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог Бюджетного

кодексу України ( 2456-17 ); прийняття рішень, що призвели до

перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи

граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій;

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог

Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ); створення позабюджетних

фондів, порушення вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )

щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних

коштів; надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до

бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )

та/або встановлених умов кредитування бюджету; здійснення

бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання

бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з

бюджету всупереч Бюджетному кодексу України ( 2456-17 ); порушення

вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) щодо виділення коштів

з резервного фонду бюджету, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені

особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню

за такі ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які

відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) мають

проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи

надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень

або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України

( 2456-17 ) чи закону про Державний бюджет України на відповідний

рік; нецільове використання бюджетних коштів; видання

нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або

збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення видатків на

утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч

Бюджетному кодексу України ( 2456-17 ) чи закону про Державний

бюджет України на відповідний рік, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою,

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі

ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

вісімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

( Кодекс доповнено статтею 164-12 згідно із Законом N 2787-III

( 2787-14 ) від 15.11.2001; в редакції Закону N 2457-VI

( 2457-17 ) від 08.07.2010 )


Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює

виробництво, експорт, імпорт дисків для

лазерних систем зчитування, експорт, імпорт

обладнання чи сировини для їх виробництва


Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт,

імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт

обладнання чи сировини для їх виробництва, -


тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 164-13 згідно із Законом N 2953-III

( 2953-14 ) від 17.01.2002 )


Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні

кошти


Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні

кошти без застосування визначених законом процедур; застосування

процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі

оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної

документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі

товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка пропозицій

конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та

методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних

торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації

конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), укладення з

учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю

товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами,

які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів

(кваліфікаційної документації); неоприлюднення або порушення

порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і

послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства,

неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення

недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення

зазначеної процедури; непроходження навчання чи підвищення

кваліфікації з питань організації та здійснення процедур

закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації,

документів та матеріалів у випадках, передбачених законом -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення

адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у

частині першій цієї статті, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

( Кодекс доповнено статтею 164-14 згідно із Законом N 2188-IV

( 2188-15 ) від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із

Законами N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, N 2289-VI ( 2289-17 )

від 01.06.2010, N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 )


( Статтю 165 виключено на підставі Закону N 3888-12 від

28.01.94 )


Стаття 165-1. Порушення законодавства про збір та облік

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування і загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування


Порушення порядку нарахування єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,

неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою

звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування або подання недостовірних

відомостей, що використовуються в Державному реєстрі

загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої

звітності та відомостей, передбачених законами України "Про збір

та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування" ( 2464-17 ) і "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" ( 1058-15 ), порушення встановленого порядку

використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду

України, - ( Абзац перший частини першої статті 165-1 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 )


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у

частині першій цієї статті, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у

тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - ( Абзац перший

частини третьої статті 165-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 )


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у

тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - ( Абзац перший

частини четвертої статті 165-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 )


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті,

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному

стягненню за такі ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста

до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Порушення встановленого порядку використання та здійснення

операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов'язкового

державного пенсійного страхування -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Статтю 165-1 доповнено частиною шостою згідно із Законом

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 )


Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою,

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі

ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

( Статтю 165-1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 )

( Кодекс доповнено статтею 165-1 згідно із Законом N 2704-12 від

16.10.91; в редакції Закону N 305/95-ВР від 13.07.95; із змінами,

внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 429-IV

( 429-15 ) від 16.01.2003; в редакції Законів N 3108-IV

( 3108-15 ) від 17.11.2005, N 1074-VI ( 1074-17 ) від 05.03.2009;

із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від

08.07.2010 )


Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування

цін і тарифів


Порушення порядку формування, встановлення та застосування

цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти

до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених

в частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 165-2 згідно із Законом N 179/94-ВР від

22.09.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від

07.02.97 )


Стаття 165-3. Порушення законодавства про

загальнообов'язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття


Порушення посадовими особами підприємств, установ,

організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,

порядку використання коштів загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або

неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання

визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )

відомостей, подання недостовірних відомостей про використання

коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття, -


тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у

частині першій цієї статті, -


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 165-3 згідно із Законом N 429-IV

( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 )


Стаття 165-4. Порушення законодавства про

загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності


Порушення посадовими особами підприємств, установ,

організацій, фізичними особами - підприємцями, які використовують

найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців

та використовують найману працю, порядку використання коштів

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які

спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх

повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої

звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,

несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт,

послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні

захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології

робіт або виду діяльності підприємства -


тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі

ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 165-4 згідно із Законом N 429-IV

( 429-15 ) від 16.01.2003; текст статті 165-4 в редакції Закону

N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006; стаття 165-4 в редакції Закону

N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 )


Стаття 165-5. Порушення законодавства про

загальнообов'язкове державне соціальне

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими

похованням


Порушення посадовими особами підприємств, установ,

організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,

порядку використання коштів загальнообов'язкового державного

соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне

або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання

встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо

використання страхових коштів, -


тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у

частині першій цієї статті, -


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 165-5 згідно із Законом N 429-IV

( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 )


( Статтю 166 виключено на підставі Закону N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку


Нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів в

нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета

договору, в тому числі нав'язування товару, не потрібного

контрагенту, обмеження або припинення виробництва, а також

вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки

дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, часткова або

повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності

альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або

підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші

дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з

ринку) інших підприємців, встановлення монопольних цін (тарифів,

розцінок) на свої товари, а також дискримінаційних цін, що

обмежують права окремих споживачів, -

тягнуть за собою накладення штрафу на керівників

(розпорядників кредитів) підприємств (об'єднань, господарських

товариств тощо) у розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються

підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-1 згідно із Законом N 123/95-ВР від

05.04.95 )


Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями


Укладення угод, спрямованих на встановлення (підтримання)

монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок,

розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів,

обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів

чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку

або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших

підприємців -

тягне за собою накладення штрафу на керівників

(розпорядників кредитів) підприємств (об'єднань, господарських

товариств тощо) у розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються

підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-2 згідно із Законом N 123/95-ВР від

05.04.95 )


Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і

управління


Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних

форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також

встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на

виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції,

примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни,

міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також

до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки

товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про

централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного

становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з

одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям

податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване

становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації

ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та

реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно

окремих підприємців або груп підприємців -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-3 згідно із Законом N 123/95-ВР від

05.04.95 )


Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та

виконання рішень Антимонопольного комітету

України та його територіальних відділень


Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також

керівниками (розпорядниками кредитів) підприємств (об'єднань,

господарських товариств тощо) та особами, які займаються

підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо

недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його

територіальним відділенням -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та

керівників у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, -

до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від

виконання рішень Антимонопольного комітету України та його

територіальних відділень, чи несвоєчасне виконання їх рішень -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та

керівників у розмірі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, -

до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-4 згідно із Законом N 123/95-ВР від

05.04.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства,

нормативно-правових актів Національного банку

України або здійснення ризикових операцій, які

загрожують інтересам вкладників чи інших

кредиторів банку


Порушення керівниками банків або іншими особами, які

відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного

банку України, банківського законодавства, нормативно-правових

актів Національного банку України або здійснення ризикових

операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів

банку, -


тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-5 згідно із Законом N 1342-XIV

( 1342-14 ) від 22.12.99, в редакції Закону N 2747-III ( 2747-14 )

від 04.10.2001 )


Стаття 166-6. Порушення порядку припинення юридичної особи

або підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця


Неподання в установлений законом строк державному

реєстраторові документів, обов'язкове подання яких встановлено

законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовірних

відомостей у таких документах, -


тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з

припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора

або на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі

ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з

припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора

або на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з

порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з

порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна,

порушення порядку проведення оцінки майна, складення

ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого

балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб

юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної

особи, від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.


Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи,

ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до

припинення юридичної особи, від проведення припинення юридичної

особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного

балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов'язкове

подання якого встановлено законом для проведення припинення

юридичної особи, -


тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному

обсязі на вимогу органів державної податкової служби або

Пенсійного фонду України для проведення позапланових перевірок

первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової

звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і

сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного

фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що

пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого

законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та

фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку

проведення на вимогу органу державної податкової служби

інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та

коштів під час припинення юридичної особи -


тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з

припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора,

інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до

ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частинами третьою - п'ятою цієї статті,

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному

стягненню за такі ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з

припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора,

інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста

п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.


Порушення порядку припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця -


тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу -

підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Відповідальність за порушення порядку припинення юридичної

особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

не застосовується до голови ліквідаційної комісії, ліквідатора,

інших осіб, залучених до припинення юридичної особи або

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо такі

порушення відбулися внаслідок недотримання органами державної

податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного

фонду України строків надання відповідних довідок та проведення

відповідних перевірок.


Безпідставне заперечення органів державної податкової служби,

Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування проти

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб державної

податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального

страхування від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової

служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України

перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи або

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та

ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про

відсутність заборгованості із сплати податків, зборів або єдиного

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального

страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи

державної податкової служби, фонди соціального страхування та

Пенсійний фонд України, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб

державної податкової служби, фондів соціального страхування та

Пенсійного фонду України від двохсот до двохсот п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-6 згідно із Законом N 2372-III

( 2372-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 3384-VI

( 3384-17 ) від 19.05.2011 )


Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або

ліквідації банку


Створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового

адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг,

записів, документів -


тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-7 згідно із Законом N 2747-III

( 2747-14 ) від 04.10.2001 )


Стаття 166-8. Здійснення банківської діяльності без

банківської ліцензії


Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії -


тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-8 згідно із Законом N 2747-III

( 2747-14 ) від 04.10.2001 )


Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню

тероризму


Порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової

діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; неподання,

несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із

спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; ненадання,

несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових

операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із

спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; порушення

вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та

вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові

операції, та проведених ними фінансових операцій; неповідомлення

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із

спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про

зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або

вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб,

пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно

яких застосовані міжнародні санкції, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб

суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів

підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної

інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали

об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у

тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю)

на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб

підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів

підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного

фінансового моніторингу, від ста до двохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно

до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового

моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового

моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця

інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою

діяльністю, -


тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-9 згідно із Законом N 249-IV

( 249-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року; в

редакції Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 )


Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа

дозвільного характеру


Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним

органом або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття

рішення про відмову у видачі такого документа у строк,

встановлений законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про

видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення

адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від

дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений

законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,

вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту

господарювання у видачі документа дозвільного характеру -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

( Главу 12 доповнено статтею 166-10 згідно із Законом N 2806-IV

( 2806-15 ) від 06.09.2005 )


Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців


Порушення встановлених законом строків для проведення

державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -

підприємця, вимагання не передбачених законом документів для

проведення державної реєстрації -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Порушення встановленого законодавством порядку пересилання

реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

поштовими відправленнями -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти

до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Порушення встановленого законом порядку зберігання

реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї

статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за такі ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста

п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Примітка. Термін "поштове відправлення" вживається у

значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).

( Кодекс доповнено статтею 166-11 згідно із Законом N 577-V

( 577-16 ) від 11.01.2007; із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011, N 3205-VI

( 3205-17 ) від 07.04.2011 )


Стаття 166-12. Порушення законодавства про ліцензування

певних видів господарської діяльності


Порушення встановлених законом строків для повідомлення про

прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її

копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без

розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення

ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі

переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством

документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення

встановлених законом строків складання актів перевірок щодо

дотримання вимог законодавства з питань ліцензування -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-12 згідно із Законом N 577-V

( 577-16 ) від 11.01.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1571-VI ( 1571-17 ) від 25.06.2009 )


Стаття 166-13. Порушення законодавства, що регулює фінансові

механізми здійснення інвестицій

у будівництво житла


Затвердження з порушенням вимог закону правил фонду

фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи

внесення до них змін, що призвело до звуження зобов'язань перед

довірителем або власником сертифіката фонду операцій з

нерухомістю, -


тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ухилення від виконання управителем фонду фінансування

будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю перед довірителями

зобов'язань, встановлених правилами фонду фінансування будівництва

або фонду операцій з нерухомістю чи договорами про участь у фонді

фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду

операцій з нерухомістю, -


тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від

ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ненадання управителем фонду фінансування будівництва або

фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду

операцій з нерухомістю інформації про їх діяльність на поданий в

установленому порядку запит -


тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї

статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за такі ж порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від

двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 166-13 згідно із Законом N 692-VI

( 692-17 ) від 18.12.2008 )



4970735183399703.html
4970796475399914.html
4970884491570429.html
4970987008066831.html
4971026717139308.html